Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng biệt thự Cityland 07/2024

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV11.06 - Hướng Tây

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV11.06 - Hướng Tây giá gốc từ chủ đầu tư Cityland mở bán vào ngày 9/4/2018. Số Hotline Cityland: 0911868788

0 523.82 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV11.05 - Hướng Tây

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV11.05 - Hướng Tây giá gốc chủ đầu tư Cityland mở bán ngày 9/4/2018 - Hotline Cityland: 0911868788

0 523.99 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV11.04 - Hướng Tây

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV11.04 - Hướng Tây giá gốc chủ đầu tư Cityland mở bán ngày 9/4/2018 - số Hotline Cityland : 0911868788

4 524.01 m2
Giá: 25.59 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp - LV10.09 - H Đông

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.09 - Hướng Đông giá gốc từ chủ đầu tư Cityland mở bán vào ngày 9/4/2018.Hotline Cityland 0911868788

4 572.89 m2
Giá: 26.21 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV10.08 - Hướng Đông

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.08 - Hướng Đông giá gốc chủ đầu tư Cityland mở bán vào ngày 9/4/2018.hotline cityland 0911.86.87.88

4 524.00 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV10.07 - Hướng Đông

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.08 - Hướng Đông giá gốc chủ đầu tư Cityland mở bán vào ngày 9/4/2018.hotline cityland 0911.86.87.88

4 524.00 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV10.06 - Hướng Đông

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.06 - H Đông giá gốc từ chủ đầu tư Cityland mở bán ngày 9/4/2018.Hotline cityland: 0911868788

4 524 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp LV10.05 - Hướng Đông

Bán biệt thự Cityland Park Hills Gò Vấp hướng công viên LV10.05 - Hướng Đông giá gốc từ chủ đầu tư Cityland mở bán ngày 9/4/2018. Hotline Cityland: 0911.86.87.88

0 524.00 m2
Giá: 23.56 Tỷ
Biệt thự
Bán
Sổ hồng
chi tiết
Trang: 123