Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng nhà phố Cityland 07/2024

Cityland Park Hills khu B| Bán nhà mặt tiền đường 30m đối diện Lotte Mart L13.07

Bán căn L13.07 nhà phố Cityland Park Hills đối diện Lotte Mart. Nhà phố thương mại mặt tiền đường lớn 30M nối 2 trục đường lớn Gò Vấp là Nguyễn Văn Lượng và Phan Văn Trị.

8 397 m2
Giá: 25.93 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Cityland Park Hills khu B| Bán nhà mặt tiền đường 30m đối diện Lotte Mart L13.06

Bán căn L13.06 nhà phố Cityland Park Hills đối diện Lotte Mart. Nhà phố thương mại mặt tiền đường lớn 30M nối 2 trục đường lớn Gò Vấp là Nguyễn Văn Lượng và Phan Văn Trị.

6 397 m2
Giá: 25.93 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Cityland Park Hills khu B| Bán nhà mặt tiền đường 30m đối diện Lotte Mart L13.05

Bán căn L13.05 nhà phố Cityland Park Hills đối diện Lotte Mart. Nhà phố thương mại mặt tiền đường lớn 30M nối 2 trục đường lớn Gò Vấp là Nguyễn Văn Lượng và Phan Văn Trị.

8 397 m2
Giá: 25.93 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Cityland Park Hills khu B| Bán nhà mặt tiền đường 30m đối diện Lotte Mart L13.04

Bán căn L13.04 nhà phố Cityland Park Hills đối diện Lotte Mart. Nhà phố thương mại mặt tiền đường lớn 30M nối 2 trục đường lớn Gò Vấp là Nguyễn Văn Lượng và Phan Văn Trị.

6 397 m2
Giá: 25.93 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Cityland Park Hills khu B| Bán nhà mặt tiền đường 30m đối diện Lotte Mart L13.03

Bán căn L13.03 nhà phố Cityland Park Hills đối diện Lotte Mart. Nhà phố thương mại mặt tiền đường lớn 30M nối 2 trục đường lớn Gò Vấp là Nguyễn Văn Lượng và Phan Văn Trị.

6 397 m2
Giá: 25.93 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Cityland Park Hills khu B| Bán nhà mặt tiền đường 30m đối diện Lotte Mart L13.02

Bán căn L13.02 nhà phố Cityland Park Hills đối diện Lotte Mart. Nhà phố thương mại mặt tiền đường lớn 30M nối 2 trục đường lớn Gò Vấp là Nguyễn Văn Lượng và Phan Văn Trị.

6 397 m2
Giá: 25.93 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán căn góc nhà phố thương mại đối diện Lotte Mart L16.07| Cityland Park Hills

Bán căn góc nhà phố thương mại L16.07 mặt tiền đường 30m nối Nguyễn Văn Lượng và Phan Văn Trị, đối diện Lotte Mart Gò Vấp.

8 585 m2
Giá: 43.46 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán căn góc nhà phố thương mại đối diện Lotte Mart L16.01| Cityland Park Hills

Bán căn nhà phố thương mại L16.01 mặt tiền đường 30m nối Nguyễn Văn Lượng và Phan Văn Trị, đối diện Lotte Mart Gò Vấp.

6 585.9 m2
Giá: 43.46 Tỷ
Nhà phố
Bán
Hợp đồng
chi tiết