Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 07/2024

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 06.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 06.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 3.79 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 05.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 05.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.49 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 05.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 05.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 3.61 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 4.04 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.09 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.56 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.49 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 04.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 3.61 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 4.04 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết