Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 07/2024

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.09 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.81 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.74 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 11.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 3.86 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 4.32 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.09 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.81 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.74 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 10.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 3.86 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 09.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 09.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.74 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết