Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 07/2024

Bán Căn Thương Mại P5.00.08 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

Bán Căn Thương Mại P5.00.07 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

0 65.58 m2
Giá: 4.26 Tỷ
Căn hộ
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán Căn Thương Mại P5.00.07 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

Bán Căn Thương Mại P5.00.07 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

0 88.49 m2
Giá: 5.75 Tỷ
Căn hộ
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán Căn Thương Mại P5.00.06 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

Bán Căn Thương Mại P5.00.06 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

0 88.90 m2
Giá: 6.36 Tỷ
Căn hộ
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán Căn Thương Mại P5.00.05 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

Bán Căn Thương Mại P5.00.05 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

0 99 m2
Giá: 7.72 Tỷ
Căn hộ
Bán
chi tiết

Bán Căn hộ Thương Mại P5.00.04 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

Bán Căn Thương Mại P5.00.04 | Căn Góc Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

0 145.22 m2
Giá: 11.33 Tỷ
Căn hộ
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán Căn Thương Mại P5.00.03 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

Bán Căn Thương Mại P5.00.03 | Căn Góc Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

0 226.36 m2
Giá: 17.66 Tỷ
Căn hộ
Bán
Hợp đồng
chi tiết

Bán Căn Thương Mại P5.00.02 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

Bán Căn Thương Mại P5.00.02 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

0 102.58 m2
Giá: 6.67 Tỷ
Căn hộ
Bán
chi tiết

Bán Căn Thương Mại P5.00.01 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

Bán Căn Thương Mại P5.00.01 Khu Căn hộ Cityland Park Hills Gò Vấp

0 113.53 m2
Giá: 7.38 Tỷ
Căn hộ
Bán
chi tiết