Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 07/2024

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.11 GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2019

3 99.61 m2
Giá: 3.49 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.06 GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2019

3 99.61 m2
Giá: 3.56 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.04 GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2019

3 113.13 m2
Giá: 4.04 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 03.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 03.12A Giá GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2019

3 113.13 m2
Giá: 3.61 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 03.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 03.11 gái gốc từ chủ đầu tư cityland đầu năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.49 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 03.06

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 03.06 GIÁ GỐC TỪ CHỦ Đầu tư cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.56 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 03.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 03.04 giá gốc từ chủ đầu tư cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 4.04 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 02.12A giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 3.61 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết