Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 09/2023

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 4.24 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.12A GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND

3 113.13 m2
Giá: 3.79 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.67 Triệu
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 06.04 GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2019

3 113.13 m2
Giá: 4.24 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.12A GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2019

3 113.13 m2
Giá: 3.61 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.11 giá gốc từ chủ đầu tư cityland năm 2019

3 99.61 m2
Giá: 3.49 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 05.04 GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2019

3 113.13 m2
Giá: 4.04 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 04.12A GIÁ GỐC TỪ CHỦ ĐẦU TƯ CITYLAND NĂM 2019

3 113.13 m2
Giá: 3.61 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết