Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 07/2024

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.09 giá gốc từ chủ đầu tư năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.56 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.49 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.02

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 03.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 3.61 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland NĂM 2018

3 113.13 m2
Giá: 4.04 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.09

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P3 - 02.09 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.56 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ P3 - 02.04

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ P3 - 02.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Năm 2018.

3 99.61 m2
Giá: 3.49 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ P3 - 02.02

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ P3 - 02.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018.

3 113.13 m2
Giá: 3.61 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ P3 - 01.11

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ P3 - 01.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Năm 2018.

3 113.13 m2
Giá: 4.04 Tỷ
Căn hộ
Bán
chi tiết