Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 07/2024

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ P3 - 01.09

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ P3 - 01.09 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.56 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ P3 - 01.04

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ P3 - 01.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 99.61 m2
Giá: 3.49 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ P3 - 01.02

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ P3 - 01.02 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2018

3 113.13 m2
Giá: 3.61 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Chuyển nhượng Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ P1- 16

Chuyển nhượng Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ P1- 16 thanh toán 70% nhận nhà tháng 3/2018

3 111.02 m2
Giá: 3.32 Tỷ
Căn hộ
Chuyển nhượng
Sổ hồng
chi tiết

Chuyển nhượng Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ p1 - 18

Chuyển nhượng Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủP1 - 18, thanh toán 70% nhận nhà tháng 3/2018

3 100.8 m2
Giá: 2.98 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ P2-11.07

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-11.07 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 71.15 m2
Giá: 2.24 Triệu
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-11.06

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-11.06 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 71.56 m2
Giá: 2.25 Triệu
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-11.05

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-11.05 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 73.67 m2
Giá: 2.32 Triệu
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết