Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 06/2024

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.12A giá gốc từ chủ đàu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 3.86 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 99.61 m2
Giá: 3.74 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 10.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 4.32 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 09.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 09.12A giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 3.86 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 09.11

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 09.11 giá gốc từ chủ đầu tư Cityand năm 2019

3 99.61 m2
Giá: 3.74 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 08.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 08.12A giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 3.79 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 08.04

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 08.04 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 4.24 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.12A

Bán Căn Hộ Gò Vấp 3pn Cityland Park Hills P4 - 07.12A gía gốc từ chủ đầu tư Cityland năm 2019

3 113.13 m2
Giá: 3.79 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết