Nhận thông tin
0911 86 87 88
Thông tin giỏ hàng căn hộ Cityland 06/2024

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-11.03

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-11.03 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 82.19 m2
Giá: 2.59 Triệu
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ p2-04.08

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ p2-04.08 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

3 112.32 m2
Giá: 3.48 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ p2-03.08

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ p2-03.08 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills săm 2018. Bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Gò Vấp - dự án Cityland Park Hills.

3 112.32 m2
Giá: 3.48 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-03.03

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-03.03 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 82.19 m2
Giá: 2.44 Triệu
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ p2-02.08

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 3 phòng ngủ p2-02.08 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

3 112.321 m2
Giá: 3.48 Triệu
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-02.07

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-02.07 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 71.15 m2
Giá: 2.11 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-02.06

Bán Căn Hộ Cityland Park Hills Gò Vấp 2 phòng ngủ p2-02.06 giá gốc của chủ đầu tư Cityland năm 2018.Bán Căn hộ Cityland 2 phòng ngủ - dự án Cityland Park Hills.

2 71.56 m2
Giá: 2.13 Tỷ
Căn hộ
Bán
chi tiết

Bán Căn hộ Cityland Park Hills 2 phòng ngủ p2-02.03

Bán Căn Hộ Gò Vấp 2pn Cityland Park Hills p2-02.03 giá gốc từ chủ đầu tư Cityland Park Hills năm 2018

2 82.19 m2
Giá: 2.44 Tỷ
Căn hộ
Bán
Sổ hồng
chi tiết